Połączony kurs LQT w Belgii

Połączony kurs LQT przeprowadzono we Flandrii w Belgii w dniach 12–14 grudnia 2023 r.

Kurs był połączeniem Wiodące szlaki jakości - najlepsza w Europie oraz Dzień jakościowy spacer.

Firma Visit Flanders podjęła inicjatywę zorganizowania warsztatów, ponieważ było zainteresowanych różnych partnerów. W projekcie wzięło udział kilka prowincjonalnych organizacji turystycznych, a także przedstawiciele regionalnych organizacji krajobrazowych i niektóre nowe Parki Narodowe. 

Dzień 1, szkolenie teoretyczne

Po raz pierwszy przeprowadzono taki łączony kurs. Celem jest szkolenie skautów szlakowych w obu wariantach szlaków Leading Quality Trails – Best of Europe.

Nauczycielami byli Liane Jordan z Deutscher Wanderverband Service i Steen Kobberø-Hansen z ERA.

Dzień 2. Szkolenie praktyczne

Dzień 3, szkolenie z Quality Day Walk

Po tym kursie, pierwszy kurs w Danii oraz lekki kurs przeprowadzony w Portugalii 11 grudnia 2023 r., spodziewamy się, że w 2024 r. wiele nowych spacerów z okazji Dnia Jakości zostanie certyfikowanych. Życzę wszystkim powodzenia.