E4

E4 ma 12.090 km i przebiega przez nią Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Austria, Węgry, Serbia, Bułgaria, Grecja i Cypr.


E-ścieżki zweryfikowane i zalecane przez ERA:

Kreta od plaży Lykos do plaży Marmara: pierwszy odcinek (strome podejście) jest bardzo słabo oznakowany i słabo zabezpieczony; ścieżka od dawna nie była sprawdzana i remontowana!