O nas

Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców jest organizacją patronacką zrzeszającą 66 organizacji pieszych (60 członków pełnoprawnych i 6 członków stowarzyszonych) z 35 krajów europejskich. Organizacje te mają łącznie ponad 3 miliony indywidualnych członków.