O nas

Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców jest organizacją patronacką zrzeszającą 65 organizacji spacerowych z 35 krajów europejskich. Organizacje te mają łącznie ponad 3 miliony indywidualnych członków.