Europejski Dzień Chodzenia

ERA zapoczątkowała nowy sposób widoczności w chodzeniu w całej Europie.

Od teraz promujmy, organizujmy i dedykujmy nasze działania pierwsza sobota ! Europejski Tydzień Sportu, który odbywa się co roku od 23 do 30 września.

ERA wzywa organizacje członkowskie do organizowania lokalnych spacerów w tym dniu.

Proszę używać hashtagów #beactive w #europeanwalkingday w mediach społecznościowych w celu promowania spacerów.