Europejski Dzień Chodzenia

ERA zapoczątkowała ten sposób widoczności w chodzeniu po całej Europie.

Wspólnie promujmy, organizujmy i dedykujmy nasze działania na rzecz pierwsza sobota ukończenia Europejski Tydzień Sportu, który odbywa się co roku od 23 do 30 września.

ERA wzywa organizacje członkowskie do organizowania lokalnych spacerów w tym dniu.

Proszę używać hashtagów #beactive w #europeanwalkingday w mediach społecznościowych w celu promowania spacerów.