W latach 2000-2001 ERA zorganizowała pierwszą ogólnoeuropejską imprezę – EURORANDO 2001. Impreza ta jest już tradycją, a ERA organizuje ją co 5 lat.

Pomysł utworzenia ogólnoeuropejskiego ruchu – EURORANDO – jako tradycyjnej europejskiej imprezy marszowej (powtarzanej co pięć lat, za każdym razem w innym kraju, za każdym razem z nowym mottem) zrodził się po drugiej imprezie EURORANDO w 2006 roku.

Imprezy promują wspólne cele europejskich klubów spacerowiczów, które są:

  • zrozumienie i ochrona wsi
  • poznawanie historii i ochrona tradycji i struktur historycznych
  • wzajemne zrozumienie ludzi z różnych części Europy

eurorando 2026


Poprzednie Eurorandy