Zewnętrzne badania chodzenia

A Szwajcarska ankieta analizująca tęsknotę za naturą w cyfrowej merytokracji (Sehnsuchtsort Natur in der digitalen Leistungsgesellschaft). https://sotomo.ch/site/sehnsuchtsort-natur/   Niedawno zlecone badanie opublikowane przez Switzerland Tourism przedstawia wyniki dotyczące znaczenia przyrody i atrakcyjności naturalnej osób ze Szwajcarii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii.


Jeśli znasz zewnętrzne badanie dotyczące problemów z chodzeniem, proszę wysłać go do Sekretariatu.