Grupa robocza ERA E-path, 2. spotkanie

Grupa robocza ERA E-path zakończyła nasze spotkanie w Monachium.

Przeprowadziliśmy wiele dobrych dyskusji i zdecydowaliśmy się rozpocząć kontaktowanie się z osobami kontaktowymi w krajach, przez które przechodzą ścieżki elektroniczne, aby rozpocząć prace nad danymi ścieżki elektronicznej. Ponadto pracowaliśmy nad wytycznymi dla grupy roboczej i podgrup dla każdej ścieżki elektronicznej. Opracowano plan generalny ścieżki E oraz sporządzono wytyczne dotyczące oznaczania i podpisywania ścieżek E.

Więc jesteśmy teraz w drodze…

Zobacz wpis na spotkaniu w marcu tutaj.

Przeczytaj więcej o grupie i pracy tutaj.