Biuletyn ERA nr 1-2024

Biuletyn ERA nr 01/2024 dotyczy zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia zmian w konstytucji ERA, posiedzenia Zarządu ERA we Francji w celu omówienia planów i projektów strategicznych, nowego kontraktu z Międzynarodowym Aqua Walking na nadchodzące wydarzenia, szczegółów dotyczących ERA Wiosenne seminarium internetowe poświęcone trendom w zakresie członkostwa, ankieta dla organizacji członkowskich ERA mająca na celu aktualizację danych oraz ogłoszenie 55. konferencji ERA w Montserrat w Katalonii w Hiszpanii.

Dalsze szczegóły na każdy temat można uzyskać za pośrednictwem łączy podanych w biuletynie. Aby uzyskać więcej informacji, możesz wyświetlić biuletyn tutaj.