Zimowe posiedzenie Zarządu ERA

Posiedzenie Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Wędrowców (ERA) odbyło się w dniach 22–25 lutego 2024 r. w Mandelieu-la-Napoule we Francji przy życzliwym wsparciu Center Expo Congres. Spotkanie powitało wszystkich członków Zarządu i skupiło się na kilku kluczowych obszarach, w tym planach strategicznych, finansach i aktualizacjach projektów.

1. Planowanie strategiczne: Zarząd dokonał przeglądu planów strategicznych ERA na rok 2024, identyfikując obszary wymagające uwagi, takie jak finansowanie, zaangażowanie członków i działalność transgraniczna. Zauważono, że obecny stan nie jest w pełni zgodny z kluczowymi wskaźnikami wykonania na rok 2024.

2. Przegląd finansowy: Dyskusje finansowe dotyczyły przeglądu finansowego na rok 2023 i prognoz na lata 2024–2028. Zarząd podkreślił potrzebę zabezpieczenia dodatkowych 5,000 euro w budżecie na rok 2024 i omówił różne strategie, w tym finansowanie społecznościowe i darowizny specjalne.

3. Grupy robocze i projekty: Przekazano aktualne informacje na temat różnych grup roboczych i projektów, w tym LQT-BE (Szlaki Wiodącej Jakości – Najlepsze w Europie), europejskich wydarzeń pieszych i ochrony oznakowania drogowego. Zarząd omówił także udział w kilku projektach finansowanych przez UE oraz potrzebę postępu w inicjatywie Zielone Szlaki.

4. Organizacje członkowskie: Zarząd zwrócił się do potencjalnych nowych członków z Irlandii, Rumunii i Albanii. Przygotowano kwestionariusz dla organizacji członkowskich, który miał zostać rozpowszechniony podczas nadchodzącego wiosennego seminarium internetowego ERA „Poszerzenie indywidualnych członków w organizacjach członkowskich”.

5. Wydarzenia i komunikacja: Omówiono plany Europejskiego Dnia Chodzenia 2024 oraz zaproponowano hasła przewodnie na najbliższe lata. Ponadto udostępniono aktualizacje dotyczące seminariów internetowych i konferencji ERA, w tym tematy jesiennych seminariów internetowych i koncepcje przyszłych wydarzeń.

6. Partnerstwo i współpraca: Podpisano umowę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Aqua Walking (IAW), aby zapewnić ciągłą organizację zabaw w zakresie spacerów wodnych i rozpowszechnić tę rosnącą aktywność wśród członków ERA. Zarząd podkreślił także znaczenie bieżącej współpracy i przyszłych zobowiązań.

Podpisana umowa pomiędzy ERA i IAW
Pierwszy surowy, od lewej: Arnaud Fantapié (prezes IAW), Boris Mićići (prezes ERA)
Drugie surowe, od lewej – członkowie Zarządu ERA: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

Spotkanie zakończyło się planowaniem przyszłych posiedzeń zarządu i dyskusjami na dodatkowe tematy, takie jak reprezentacja ERA na festiwalach i potencjalna współpraca z siecią Mediterranean Trails Network.