Bądź aktywny na ścieżkach E.

#beactive na #epaths Europejski Tydzień Sportu odbywa się co roku od 23. do 30. września pod hashtagiem #beactive. ERA zachęca do chodzenia po ścieżkach E w ramach #beactive.

Eurorando 2021

Eurorando 2021

Eurorando 2021 ma odbyć się w Sybinie w Rumunii we wrześniu 2021 roku.

Eurorando 2021-22

Eurorando 2021-22 to multidydarzenie, na którym zachęcamy do organizowania spacerów w swoim kraju pod hasłem PRZYJAŹŃ.

Eurorando 2022

Eurorando odbędzie się również w 2022 roku