Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane on-line w dniu 14 lutego 2024 r. w związku z pisemnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ¼ pełnoprawnych członków ERA w sprawie nowego zatwierdzenia statutu ERA.

ERA została poinformowana przez urząd skarbowy w Niemczech w Kassel, że niektóre zapisy naszej konstytucji nie są zgodne z zasadami przyznawania nam statusu organizacji charytatywnej. Zaproponowali zmianę, którą ERA przygotowała wspólnie ze swoim niemieckim doradcą podatkowym.

    Propozycja uzupełnienia statutu ERA odwoływała się bezpośrednio do Konstytucji w jej prawnie wiążącej (niemieckiej) wersji złożonej do niemieckiego Sądu Rejestrowego. Zmiany te znalazły odpowiednie odzwierciedlenie także w tłumaczeniach na dwa pozostałe języki.

    Biuro ERA spodziewa się rejestracji zatwierdzonej konstytucji zaktualizowanej w ciągu najbliższych tygodni. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne tutaj.