Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców (ERA) zostało założone w Niemczech w 1969 roku. Obecnie ta organizacja patronacka obejmuje ponad 60 organizacji pieszych z ponad 30 krajów europejskich. Organizacje te zrzeszają łącznie 3 miliony indywidualnych członków.
Większość organizacji członkowskich ma wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i tworzeniu warunków ułatwiających chodzenie (oznaczanie drogi, budowa szałasów itp.) oraz w organizowaniu zajęć dla członków. Niektóre z nich istnieją już ponad sto lat (najstarsze ponad 150 lat).


Deska

Grupy robocze

Rewident księgowy

Użytkownicy

Dokumenty do pobrania

Fundacja


Statistics


archiwum