Statistics

Angielski

„Wpływ na zdrowie braku aktywności fizycznej” . (Public Health England 2013)
www.apho.orgt.uk/resource/viewPhysical

„Raport Komitetu Doradczego ds. Wytycznych Działalności”. (Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, 2008)
 www.health.gov/paguidelines/committeereport.aspx

„Indywidualne uczestnictwo w sporcie”. (Sportowa Anglia, 2009)
www.sportengland.org/research/active_people_survey/active_people_survey_1.aspx

„Ankieta zdrowotna dla Anglii – 2012” (Centrum Informacji Zdrowia i Opieki Społecznej, 2013)
www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB13218


Prezentacja prof. dr Heinza-Dietera Quacka na konferencji ERA w Schöneck 2014
Rynek turystyki pieszej w Niemczech 2014

Statystyki komunikacji ERA.

niemiecki

„Grundlagenuntersuchung-freizeit-und-urlaubsmarkt-wandern” (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi 2010)
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/grundlagenuntersuchung-freizeit-und-urlaubsmarkt-wandern,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf


Präsentation von Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack auf der EWV-Konferenz w Schöneck 2014
Niemiecki Wandermarkt 2014

DODATKOWY

Specjalny Eurobarometr 412 „SPORT I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA (UE 2014)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_en.htm?utm_source=ISCA+Newsletter&utm_campaign=c665907ec3-%23130&utm_medium=email&utm_term=0_264cbe9c9f-c665907ec3-35600857