Konferencja ERA 2022 – Program

Czwartek, 29 września 2022 r
14.00-18.00Przyjazd delegatów
19.00Witamy
19.30Kolacja w Konventum
21.00Przytulne spotkanie
Piątek, 30, wrzesień 2022
07.30-08.30Śniadanie – w Konventum lub Danhostel Helsingør
08.30-10.30Sesje wiedzy
10.30-11.00Przerwa na kawę
11.00-13.30Sesje wiedzy
12.30-13.30Spotkania Fundacji ERA
13.30-14.30Lunch – Kanapka
14.30-18.30Wycieczka
19.00Kolacja w Konventum
20.30Przytulne spotkanie
Sobota, 1 października 2022 r
07.30-08.30Śniadanie – w Konventum lub Danhostel Helsingør
08.30-09.00Rejestracja na Walne Zgromadzenie
09.00-13.00Walne Zgromadzenie
11.00-11.30Przerwa na kawę
13.00-13.30Lunch – Kanapka
14.00-18.00Odwiedź Helsingør
19.30Uroczysta kolacja w Konventum
Niedziela, 2 października 2022 r
07.30-08.30Śniadanie – w Konventum lub Danhostel Helsingør
Wyjazd delegatów