Polityka

ERA, w razie potrzeby, składała deklaracje, polityki i zasady dotyczące różnych tematów.

Dokument wspólnego stanowiska EUMA i ERA w sprawie strategii leśnej UE (2022)

Otwórz środowisko naturalne Europy
Dostęp do natury – rozdzielczość (2016)

Jak oznaczyć szlaki piesze:
Ogólne zasady oznaczania drogi (2015)

Dlaczego ważne jest, aby mieć wykształconych liderów spacerów:  
Deklaracja Marcoussisa (2005)

Jak zachowywać się w naturze: 
Europejski Kodeks Dobrego Chodzenia (2002)

Dokumenty historyczne:

Co ERA myśli o publicznym dostępie do przyrody: 
Wzmocnić prawa publicznego dostępu dla pieszych w Europie! (1999)