Certyfikat ścieżki elektronicznej

Europejskie trasy dalekobieżne przechodzą między krajami europejskimi – od Przylądka Północnego po Kretę i od Atlantyku po Karpaty i Morze Czarne. Jest 12 ścieżek E, noszących nazwy od E1 do E12.

ERA stara się zachęcić spacerowiczów do korzystania ze ścieżek elektronicznych w celu wzmocnienia wzajemnego zrozumienia między ludźmi. ERA chce zachęcać do wymiany kulturalnej, rozwijać zrozumienie różnych środowisk, poszerzać wiedzę o wsi i ludziach tam mieszkających.

ERA nagradza spacerowiczów, którzy w wyjątkowy sposób korzystali z E-ścieżek. ERA posiada dwa specjalne certyfikaty:

Certyfikat ścieżki elektronicznej 1

Kryteria: 

· Ta sama ścieżka elektroniczna w 3 różnych krajach   
· W każdym z 3 krajów 50-kilometrowy spacer po ścieżce  
· Musi zostać ukończony w ciągu maksymalnie 3 kolejnych lat

Certyfikat ścieżki elektronicznej 2

Kryteria:  

· Minimum 6 różnych E-ścieżek  
· Na każdej ścieżce E min. 20 km spaceru   
· Musi zostać ukończony w ciągu maksymalnie 3 kolejnych lat

Piechur musi przedstawić dokumentację swojej organizacji członkowskiej (członek ERA). Po weryfikacji organizacja występuje do ERA o wydanie certyfikatu. Podpisany certyfikat jest odsyłany do organizacji ERA. Tym samym organizacja członkowska ERA ma możliwość wręczenia certyfikatu na specjalnym wydarzeniu lub spotkaniu oraz motywowania innych osób do chodzenia po E-ścieżkach.

ERA życzy wszystkim spacerowiczom wielu udanych kilometrów w Europie.