Nagroda EKO

Wędrówka to bardzo ekologiczna aktywność. Osoby spacerujące są świadome swojego otoczenia i świadomie starają się je szanować. Stowarzyszenia wędrowców pomagają zmniejszyć negatywne skutki zatłoczonych ścieżek, wyznaczając nowe ścieżki i zapewniając inne przydatne udogodnienia.

Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców (ERA) powstało w 1969 roku w celu zrzeszenia federacji i stowarzyszeń wędrowców z całej Europy. ERA zachęca te grupy do odpowiedzialnego działania wobec środowiska, zdobywania uznania i promowania wśród swoich członków poczucia pracy zespołowej.

Cele ERA to:

  • Rozwój ruchu pieszego z troską o środowisko – budowa i utrzymanie sieci transgranicznych ścieżek pieszych 
  • Ochrona i rozwój europejskiego dziedzictwa kulturowego – działanie na rzecz zachowania lub udostępnienia spacerów na obszarach wiejskich – wdrażanie praktycznych informacji na temat wędrowania do stowarzyszeń członkowskich ERA – wymiana informacji między wędrowcami w celu wzmocnienia wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy

 We współpracy ze swoim partnerem, Fundacją GDF SUEZ, ERA zorganizowała w latach 2011–2014 konkurs, którego celem było docenienie wysiłków europejskich turystów pieszych, które promują ochronę środowiska i kluczowych ścieżek dla zrównoważonego rozwoju.