Program Walk Leader ERA zapewnia certyfikaty organizacjom członkowskim, które szkolą liderów-wolontariuszy. Plan ramowy opracowany przez ERA zawiera listę wszystkich wymagań niezbędnych do uzyskania certyfikacji.

Wzorce

Certyfikacja i wzajemne uznawanie szkoleń pomagają w ustaleniu jednolitych standardów dla liderów marszu w całej Europie. Dzięki temu w przypadku spacerów z przewodnikiem zachowane zostaną wysokie standardy jakości. Organizacje parasolowe mogą ubiegać się o certyfikację, a wszystkie ich kluby i organizacje członkowskie mogą z niej skorzystać. Ponadto do certyfikacji kwalifikują się także bezpośredni członkowie ERA posiadający własne programy szkoleniowe.

Program motywuje organizacje nieposiadające zorganizowanego lub wystarczającego szkolenia.

Procedury

Jeśli organizacja chce wziąć udział w programie Walk Leader, musi porównać treść i metody swojego istniejącego programu szkoleniowego z Plan ramowy/lista kontrolna ERA. Wymagania dotyczące programu szkolenia i minimalnego czasu jego trwania można znaleźć w dokumencie.
Jeżeli organizacja spełnia minimalne wymagania, powinna przesłać listę kontrolną jako wniosek o certyfikację wraz z programem szkoleniowym (w języku angielskim, niemieckim lub francuskim) do sekretariatu ERA.
Jeżeli grupa robocza odpowiedzialna za przegląd treści i metod szkolenia zatwierdzi wniosek, an umowa o certyfikację organizacji członkowskiej zostanie zawarta na okres 5 lat.
Certyfikowane organizacje otrzymają od ERA dyplom potwierdzający, że ich szkolenie spełnia standardy ERA. Jednakże organizacje w dalszym ciągu są odpowiedzialne za kształcenie swoich liderów wolontariatu. ERA będzie monitorować jakość kształcenia zapewnianego przez certyfikowane organizacje, aby zapewnić jej utrzymanie na wymaganym poziomie przez cały 5-letni okres certyfikacji.

Marka

Certyfikat umożliwia organizacji używanie logo ERA „Lider Marszu” na dyplomach identyfikacyjnych i szkoleniowych dobrowolnych liderów marszu. Dodatkowo umożliwia certyfikowanej organizacji zakup przypinek „Lider Marszu” dla przeszkolonych liderów marszu-wolontariusza. Jednakże odbycie szkolenia w certyfikowanej organizacji nie oznacza automatycznie, że liderzy-wolontariusze mają pozwolenie na prowadzenie spacerów po Europie. Są upoważnieni do prowadzenia spacerów wyłącznie na swoich obszarach, przestrzegając krajowych przepisów ustawowych, zasad i przepisów. Ponadto należy zauważyć, że liderzy dobrowolnych spacerów nie otrzymują dodatkowego ubezpieczenia od ERA; są oni objęci jedynie ubezpieczeniem swojej organizacji krajowej lub regionalnej.

Cena

ERA pobiera opłatę w wysokości 200.00 EUR za certyfikat ważny przez 5 lat. Odnowienie wymaga kolejnej płatności w wysokości 200.00 €.

Sekretariat ERA sprzedaje przypinki dla liderów-wolontariuszy certyfikowanym organizacjom po 1.50 euro za sztukę. Organizacje mogą ustalać własne ceny dystrybucji.

Wsparcie

Jeżeli organizacja potrzebuje pomocy w spełnieniu standardów, ma pytania lub potrzebuje informacji, skontaktuj się z sekretariatem ERA (secretariat@era-ewv-ferp.com).