Program ERA Walk Leader daje organizacjom członkowskim, które szkolą ochotniczych liderów marszu, możliwość certyfikacji ich programu szkoleniowego. W tym celu ERA opracowała plan ramowy, w którym wymieniono wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania certyfikacji.

Wraz z certyfikacją i wzajemnym uznaniem szkolenia, osiągnięto jednolite standardy w całej Europie, zapewnienie wysokich standardów wolontariuszy prowadzących spacery, a co za tym idzie, wysoki standard jakości spacerów z przewodnikiem. Z certyfikacji organizacji patronackiej mogą korzystać wszystkie kluby i organizacje, które są jej członkami. Mimo to każdy bezpośredni członek ERA posiadający własny program szkoleniowy może ubiegać się o certyfikację.

Program tworzy również zachęty lub inspiracje dla organizacji, które obecnie nie oferują zorganizowanych lub wystarczających szkoleń.

Jeśli organizacja chce dołączyć do programu Walk Leader, będzie musiała porównać treść i metody swojego już istniejącego programu szkoleniowego z Plan ramowy/lista kontrolna ERA. Opis wymagań wraz z minimalnym wymaganym czasem trwania szkolenia znajduje się w tym dokumencie.
W przypadku spełnienia minimalnych wymagań listę kontrolną należy przesłać jako wniosek o certyfikację wraz z własnym programem szkoleniowym (w języku angielskim, niemieckim lub francuskim) do Sekretariatu ERA. Po pozytywnym zapoznaniu się z przesłanymi treściami i metodami szkolenia przez odpowiedzialną grupę roboczą, umowa o certyfikację organizacji członkowskich na okres 5 lat odbywa się pomiędzy organizacją wnioskującą a ERA.
Certyfikowane organizacje otrzymują wówczas od ERA dyplom potwierdzający, że ich szkolenie odpowiada standardom ERA. Organizacje są nadal odpowiedzialne za edukację swoich liderów-wolontariuszy, podczas gdy ERA kontroluje, czy jakość edukacji utrzymuje się na wymaganym poziomie przez wszystkie 5 lat certyfikacji.


Licencja pozwala certyfikowanej organizacji na używanie logo ERA „Walk Leader”, również w identyfikatorach swoich wolontariuszy prowadzących spacer oraz na ich dyplomach szkoleniowych. Uprawnia ona również certyfikowaną organizację do zakupu przypinek „Walk Leader” dla swoich wyszkolonych wolontariuszy liderów spaceru. Ochotniczy liderzy spacerów przeszkoleni w certyfikowanej organizacji są uprawnieni do prowadzenia spacerów na swoim terenie. Nie dostają automatycznie pozwolenia na prowadzenie spacerów po całej Europie. Należy przestrzegać krajowych przepisów, zasad i przepisów. Walk Leader nie otrzymuje dodatkowego ubezpieczenia od ERA. Są objęci wyłącznie ubezpieczeniem ich organizacji krajowej lub regionalnej.

Za certyfikację ERA pobiera 200,00 euro na okres 5 lat. Jeśli certyfikacja zostanie odnowiona po tym okresie, kwota 200,00 € będzie należna ponownie.

Szpilki dla wolontariuszy prowadzących spacery mogą być kupowane tylko przez certyfikowane organizacje w sekretariacie ERA za 1,50 € za sztukę. Organizacje mogą wtedy ustalić własną cenę za ich dystrybucję.

Jeśli organizacja potrzebuje pomocy/wsparcia w celu osiągnięcia wymaganego standardu, ma pytania lub potrzebuje więcej informacji, można skontaktować się z sekretariatem ERA (secretariat@era-ewv-ferp.com).