Deklaracja Marcoussis

Wędrówka to aktywność, która w kontekście chęci odkrywania i rozumienia środowiska naturalnego i ludzkiego, tworzy pasję do dzielenia się w atmosferze dobrej woli. 

Rozrywka wymagająca wytrzymałości, wędrówki wymaga minimum wiedzy i przygotowania w zamian za maksimum przyjemności i bezpieczeństwa. W kontekście społecznym bezwzględnie konieczne jest, aby jego organizatorzy polegali na liderach, którzy są zarówno kompetentni, jak i wykwalifikowani. Zarządzanie wędrówką wymaga między innymi przestrzegania pewnych zasad. 

  • Zapoznanie się ze szczegółami trasy, warunkami pogodowymi i wszelkimi szczególnymi aspektami wybranego środowiska. 
  • Przygotować się oceniając kondycję fizyczną drużyny, harmonogram oraz zdobywając wiedzę o terenie do pokonania. 
  • Zaopatrzenie się w odpowiedni sprzęt zapewniający ochronę i bezpieczeństwo imprezy. 
  • Działać w odpowiedni sposób, który oszczędza wysiłek, zachowując świadomość możliwych zagrożeń i szanując otoczenie. 
  • Dostosować się do zmieniających się warunków, możliwości imprezy, zmian trasy i wiedzieć, kiedy zawrócić, jeśli warunki się pogorszą. 

Aby odpowiedzieć na te wymagania, szkolenie liderów jest absolutną koniecznością. Program szkoleniowy mający wspólny trzon w każdym kraju musi ewoluować w kierunku odpowiedniego poziomu kompetencji do zarządzania i organizowania wędrówek jako działania. Każdy program musi zatem zawierać trzy elementy: 

  • umiejętności techniczne 
  • umiejętności społeczne 
  • szacunek dla środowiska i dziedzictwa kulturowego. 

Przyjemność odnajdywania w wędrówce zapewnia przestrzeganie pewnych zasad, a kontekst grupy społecznej jest najlepszym środowiskiem, w którym można się do tego przyczynić poprzez staranne zorganizowanie działalności i wysokiej jakości zarządzanie.