Projekt Erasmus+

Poprawa dobrego zarządzania wspinaczką i alpinizmem w Europie

The presidium established an agreement with its partner the European Union of Mountainnering Associations (EUMA) and became a partner in the ERASMUS+ project “Improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe”, together with the Czech Mountaineering Association (Český horolezecký svaz), Deutscher  Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (ERA member), Macedonian Mountain Sport Federation (ERA member) and the Charles University of Prague. The main project objective was to set up and implement principles of good governance in hiking, mountaineering and climbing sports at the European level. There were 3 key issues (mountain huts, mountain trails and rock climbing areas) identified as a fundamental framework for climbing and mountaineering infrastructure in Europe. The project had three consequent phases: initial, strategy and implementation phase.
The project lasted for 3 years and ERA was represented by its experts in each key issue.

The project has created mechanisms for implementing good governance principles not only within the EUMA itself, but also through the transfer of good governance principles to its members. Within the main goal, the project focused mainly on following good governance principles, which will be implemented:

 • jasne określenie celów i planu strategicznego EUMA
 • definicja interesariuszy, ich role i sposoby ich zaangażowania,
 • ustalanie działań komunikacyjnych, decyzyjnych i wykonawczych planu strategicznego EUMA
 • tworzenie europejskich kodeksów etycznych, rekomendacji, przykładów dobrych praktyk i standardów dla wybranych zagadnień

Implementation of selected good governance principles was reached through following partial objectives:

 • przeanalizować stan wiedzy dla 3 wcześniej zdefiniowanych zagadnień z uwzględnieniem wybranych zasad dobrego zarządzania (interesariusze, komunikacja itp.)
 • na podstawie przeprowadzonej analizy określić strategiczną koncepcję, strukturę i mechanizmy działania EUMA we współpracy z jej członkami;
 • wdrożyć działania inicjujące i mnożące, które rozpoczynają koncepcję strategiczną EUMA,

Wiosną 2022 r. zorganizowano Multiplier Sport Events, aby dyskutować na główne tematy z ekspertami z całej Europy.

MSE Trails: 1-3 kwietnia 2022, Bechyně, Czechy
29 uczestników z 13 krajów dyskutowało:

 • Definicja szlaku
 • Ogólne wytyczne dotyczące znakowania dróg
 • Oznakowanie dróg w Europie (broszura)
 • Via Ferratas i zabezpieczone szlaki
 • Przyszła strategia europejskiego szlaku
 • Zarządzanie szlakiem
 • Status prawny szlaków
 • Baza szlaków
 • Praktyczna wycieczka: wiodący szlak jakości, najlepszy w Europie i Via ferrata


Obszary skalne MSE: 8 – 10 kwietnia 2022, Osp, Słowenia
31 uczestników z 10 krajów

 • Kod etyczny
 • „Do” i „Nie” na śrubach
 • Znaleziono europejskie śruby
 • Zarządzanie terenem wspinaczkowym
 • Przyszła europejska strategia wspinaczkowa
 • Problemy terenów wspinaczkowych
 • Ponowne ryglowanie
 • Standardy kursu
 • Przyszły format


Chaty MSE: 1 – 2 maja 2022, Skopje, Północna Macedonia (wraz z GA EUMA)
26 uczestników spotkało się, aby omówić główne cele, takie jak:

 • przedstawić wyniki WG chat/Erasmus+
 • pokazać możliwości rozwiązania problemów środowiskowych na chatach
 • do sieci między stowarzyszeniami w sprawach z chatami
 • wyobrazić sobie wielką zasadę, jaką mają chaty w kwestiach turystycznych i ochronnych

The whole project ends by 31 December 2022. The steps to finish the project were conducted 2nd December 2022 in Munich:

 • zintegrować informacje zwrotne od MSE
 • wyznaczyć środki dla strategii
 • sfinalizować definicje
 • zbudować nową bazę danych
 • opublikować wyniki

Grupa robocza: SZLAKI

One of the important outputs of this project under the working group “trails” was the waymarking brochure called “Waymarking in Europe”, a reference book on how the waymarking is done in Europe. The brochure includes a description of 44 waymarking systems in 34 European countries and in addition, an overview table with signs across Europe. The book was created for the walkers, who decides to walk in the unknown country and understand the signs and signposts they should lead them safely to the destination.

Aby uzyskać aktualizacje i ulepszenia pls. kontakt: sekretariat@era-ewv-ferp.com


Prezentacje na ostatnim spotkaniu projektu ERASMUS+ 2 grudnia 2023 r. w Monachium:


The boards of EUMA and ERA will meet in the beginning of 2023 to discuss the way-ahead on the implementation.