Pracę z archiwum ERA koordynuje Grupa Robocza ds. Archiwów.
Grupę tworzy i odnosi się do Zarządu ERA.

Grupa Robocza ds. Archiwów składa się z 2 członków: Rolf Ebert (archiwista, DWV), Jana Harnochová (wsparcie badań, biuro ERA).

Cel
Zebrać całą możliwą dokumentację dotyczącą historii ERA w praskim biurze ERA.
Aby wybrać i zarejestrować dokumentację.
Aby szukać dalszej dokumentacji ze źródeł prywatnych.
Przygotowanie kompletnej dokumentacji dla określonych sfer ERA.

Działania
Gromadzenie dokumentów historycznych, w tym dokumentacji założycielskiej z dawnych archiwów ERA w Kassel, Stuttgarcie (Niemcy) oraz niektórych źródeł prywatnych – w przygotowaniu.
Świetne podsumowanie komisji Ścieżki ERA w latach 1969 – 2013.
Świetne podsumowanie komisji ERA Walking – w trakcie.
Świetne podsumowanie Komisji ERA Młodzieży – w trakcie.

dokumenty
Zeittafel zum Wirken der Wegekommission von 1969 bis 2013, Rolf Ebert (w DEU)

Kontakt
sekretariat(at)era-ewv-ferp.com (zastąp (at) znakiem @)