Sponsor

Szukasz sensownego sposobu wspierania entuzjastów outdooru i promowania zrównoważonej turystyki w Europie? Rozważ zostanie sponsorem European Ramblers Association (ERA)!

ERA to organizacja non-profit, która reprezentuje około 60 krajowych organizacji pieszych w całej Europie, zrzeszających około 3 miliony członków. Ma na celu promowanie pieszych wędrówek jako zdrowego i przyjaznego dla środowiska sposobu odkrywania różnorodnych krajobrazów, kultur i dziedzictwa Europy.

Jako sponsor ERA Twoja organizacja będzie miała możliwość wspierania następujących inicjatyw:

  1. Utrzymanie i rozwój szlaków: ERA współpracuje ze swoimi organizacjami członkowskimi w celu utrzymania i rozwoju szlaków turystycznych w całej Europie. Sponsorując ERA, możesz przyczynić się do utrzymania niektórych z najbardziej malowniczych i historycznych szlaków w Europie.
  • Programy młodzieżowe: ERA oferuje różne programy i zajęcia, aby zachęcić młodych ludzi do odkrywania przyrody i kontaktu z naturą. Twój sponsoring może pomóc w promowaniu zdrowego stylu życia i świadomości ekologicznej wśród następnego pokolenia.
  • Rzecznictwo i polityka: ERA opowiada się za polityką wspierającą turystykę pieszą i zrównoważoną turystykę w całej Europie. Sponsorując ERA, możesz wesprzeć wysiłki na rzecz ochrony i zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa Europy dla przyszłych pokoleń.
  • Networking i wydarzenia: ERA organizuje wydarzenia i konferencje dla miłośników pieszych wędrówek i profesjonalistów, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Twój sponsoring może pomóc w stworzeniu możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy w społeczności wędrowców.

Jako sponsor ERA Twoja organizacja odniesie również korzyści ze zwiększonej widoczności i możliwości budowania pozytywnej marki. Twoje logo będzie prezentowane na stronie internetowej ERA, w publikacjach i na kanałach mediów społecznościowych, zapewniając szerokie grono entuzjastów pieszych wędrówek i miłośników aktywności na świeżym powietrzu w całej Europie.

Wspierając ERA, Twoja organizacja wniesie cenny wkład w zrównoważoną turystykę i ochronę środowiska w Europie.

Dołącz do nas w promowaniu radości i korzyści płynących z pieszych wędrówek, zachowując i chroniąc naturalne i kulturowe dziedzictwo Europy.

Skontaktuj się z ERA już dziś, aby zostać sponsorem!

Zobacz informacje kontaktowe na dole tej strony.