Biuletyn ERA nr 1-2024

Biuletyn ERA nr 01/2024 dotyczy zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie ERA, posiedzenia Zarządu ERA we Francji w celu omówienia planów i projektów strategicznych,… Czytaj więcej