Pielęgnowanie przyrody, ochrona dziedzictwa: zaangażowanie ERA w odpowiedzialną turystykę pieszą

W sercu Europy, gdzie zbiegają się różnorodne krajobrazy i bogate dziedzictwo kulturowe, Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców (ERA) stanowi siłę jednoczącą, której celem jest wspieranie odpowiedzialnego uprawiania turystyki pieszej i ochrona… Czytaj więcej