E3 în 2024 la Paris

Steen Kobberø-Hansen de la Consiliul ERA și Grupul de lucru E-paths a participat, în numele ERA, la ultimele două drumeții ale evenimentului Grand Randonnee Vers Paris. La … Află mai multe

Buletinul informativ al ERA Nr. 1-2024

Buletinul informativ ERA nr. 01/2024 acoperă convocarea unei adunări generale extraordinare pentru modificările aprobării constituției ERA, o reuniune a consiliului ERA în Franța care discută planuri și proiecte strategice, o... Află mai multe

Întâlnire generală extraordinara

Adunarea Generală Extraordinară a fost convocată online pe 14 februarie 2024 ca urmare a solicitării scrise de Adunare Generală Extraordinară a ¼ din membrii cu drepturi depline ERA cu privire la un... Află mai multe