Deveniți membru

Există multe beneficii de a fi membru al ERA. Găsiți-le mai jos:

Beneficii

 1. Crearea de rețele și cooperarea transfrontalieră: ERA facilitează crearea de rețele și cooperarea transfrontalieră între organizațiile sale membre. Acest lucru permite organizațiilor să-și împărtășească expertiza, cele mai bune practici și resursele, încurajând colaborarea și sprijinul reciproc.
 2. Experiență și schimb de cunoștințe: Organizațiile membre ERA au acces la expertiza și cunoștințele colective a peste 60 de organizații de mers din peste 30 de țări europene. Ei pot învăța unul din experiențele celuilalt și pot obține informații valoroase despre organizarea și crearea condițiilor optime pentru activitățile de mers pe jos.
 3. Reprezentare la organizațiile internaționale: ERA reprezintă interesele asociațiilor sale membre în organizații internaționale precum Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Prin această reprezentare, organizațiile membre au o voce în conturarea politicilor și deciziilor care au impact asupra activităților de mers pe jos și drumeții în întreaga Europă.
 4. Acces la finanțare și granturi: ERA dezvoltă și implementează o strategie financiară, care poate include căutarea de oportunități de finanțare și granturi. Organizațiile membre pot beneficia de aceste inițiative financiare, sprijinindu-și activitățile, proiectele și dezvoltarea infrastructurii.
 5. Suport de marketing și comunicare: ERA dezvoltă și implementează o strategie de marketing și comunicare pentru a contribui la modelul său de afaceri. Organizațiile membre pot beneficia de această strategie câștigând expunere și vizibilitate prin eforturile de promovare ale ERA, care pot ajuta la atragerea de noi membri, participanți și sponsori.
 6. Evenimente și activități: ERA organizează diverse evenimente și activități la care pot participa organizațiile membre. Acestea includ conferința anuală cu ateliere și adunarea generală, webinarii pe diverse subiecte, Ziua Europeană a Mersului și Eurorando (desfășurat la fiecare 5 ani). Participarea la aceste evenimente oferă oportunități de creare de rețele și șansa de a face schimb de idei cu colegii.
 7. Certificare pentru trasee de calitate: ERA certifică cele mai bune trasee și trasee de drumeții ca fiind Leading Quality Trails – Best of Europe. Organizațiile membre pot lucra pentru obținerea acestei certificări, care sporește reputația și calitatea traseelor ​​lor, atrăgând mai mulți plimbări și turiști.
 8. Promovarea căilor electronice: ERA deține și promovează cele 12 căi E, care sunt căi de lungă distanță care se întind pe o lungime totală de 75,000 km în toată Europa. Organizațiile membre pot beneficia de promovarea acestor căi, deoarece atrag drumeții și contribuie la dezvoltarea turismului durabil în regiunile lor respective.
 9. Programul Walk Leader: ERA derulează un program Walk Leader, care oferă instruire și certificare pentru persoanele interesate să conducă grupuri de mers pe jos. Organizațiile membre pot participa la acest program pentru a-și spori capacitatea de a organiza și desfășura activități sigure și plăcute de mers pe jos.
 10. Program de mers pe apă: ERA derulează, de asemenea, un program Aqua Walking, care se concentrează pe activități de mers pe jos în medii acvatice. Organizațiile membre pot participa la acest program pentru a-și extinde ofertele și pentru a satisface o gamă mai largă de interese și preferințe ale membrilor lor.

În general, a fi membru al ERA oferă organizațiilor de mers pe jos oportunități de colaborare, schimb de cunoștințe, reprezentare și sprijin, beneficiind în cele din urmă de propriile activități, membri și comunitatea de mers în ansamblu.

Pe lângă beneficiile menționate mai sus, ERA servește ca un forum pentru crearea de relații și relații între organizațiile sale membre. Acest aspect joacă un rol vital în stimularea unui sentiment de comunitate și de colaborare în cadrul comunității de mers pe jos. Iată câteva moduri prin care ERA facilitează și evidențiază acest aspect:

 1. Oportunități de rețea: ERA oferă numeroase oportunități de creare de rețele pentru organizațiile membre. Conferințele anuale, atelierele și seminariile web organizate de ERA reunesc reprezentanți ai organizațiilor membre, permițându-le să se conecteze, să împărtășească experiențe și să construiască relații. Aceste evenimente creează o platformă pentru crearea de rețele și stabilirea de colaborări fructuoase între organizații din diferite țări europene.
 2. Colaborare și partajare a cunoștințelor: Prin intermediul ERA, organizațiile membre au șansa de a colabora și de a-și împărtăși cunoștințele și expertiza. Prin participarea la evenimentele și activitățile ERA, organizațiile pot învăța unele de la altele, pot face schimb de idei și pot explora posibilitățile pentru inițiative comune. Această colaborare întărește relațiile dintre organizațiile membre și încurajează un mediu de sprijin și cooperare.
 3. Schimb internațional: ERA cuprinde organizații de mers din peste 30 de țări europene. Această diversitate oferă o oportunitate excelentă pentru organizațiile membre de a se angaja în schimburi internaționale. Interacționând cu organizații din diferite țări, membrii pot obține informații despre diferite culturi, practici și abordări ale mersului. Această expunere ajută la lărgirea perspectivelor lor și la îmbogățirea propriilor activități organizaționale.
 4. Sentimentul de Comunitate: A fi parte a ERA creează un sentiment de apartenență și de comunitate între organizațiile membre. Ei fac parte dintr-un colectiv mai mare dedicat promovării plimbărilor, protejării naturii și promovării înțelegerii reciproce. Acest scop comun și această conexiune contribuie la o legătură puternică și la un sentiment de solidaritate între membri.
 5. Advocacy și Reprezentare: ERA reprezintă interesele organizațiilor sale membre în organizații internaționale precum Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Această reprezentare colectivă oferă organizațiilor membre o voce unificată și o platformă pentru a-și susține preocupările și prioritățile la un nivel mai larg. Întărește relațiile dintre organizațiile membre lucrând împreună pentru obiective comune și interese comune.
 6. Construirea relațiilor dincolo de granițe: Misiunea ERA pune accent pe cooperarea transfrontalieră și respectarea valorilor și expertizei organizațiilor membre. Prin promovarea activă a inițiativelor transfrontaliere și încurajând colaborarea, ERA ajută la construirea de relații care depășesc granițele naționale. Acest aspect încurajează organizațiile membre să creeze legături cu organizații din diferite țări și să lucreze împreună la proiecte internaționale, consolidându-le legăturile și promovând înțelegerea interculturală.

Pe scurt, rolul ERA ca forum pentru crearea de relații și relații între organizațiile sale membre este un aspect crucial al beneficiilor pe care le oferă. Oferind oportunități de creare de rețele, facilitând colaborarea și schimbul de cunoștințe, încurajând un sentiment de comunitate și încurajând schimburile internaționale, ERA îmbunătățește legăturile dintre organizațiile membre și promovează o comunitate de plimbare susținătoare și interconectată în toată Europa.


Organizaţii pot deveni membri ai ERA.

Sunt diferite categorii de apartenențe:

 • Membri cu drepturi depline
 • Membri asociați
 • Membri afiliați
 • Membrii susținători
 • Membrii de onoare și președinții

Extras din Constituția ERA:

 1. Membri cu drepturi depline pot fi persoane juridice care lucrează pe bază de voluntariat sau sunt nonprofit. Ei au sediul pe teritoriul Europei geografice și servesc scopurilor Constituției. Membrii fondatori au drept de prelungire.
 2. Membri asociați pot fi persoane juridice cu profit economic care au sediul pe teritoriul Europei geografice și servesc scopurilor Constituției. Acești membri au drept de vot doar în stabilirea cotizațiilor de membru.
 3. Membri afiliați pot fi persoane juridice care acceptă scopurile stabilite în Constituție și au sediul în afara Europei. Acești membri au drept de vot doar în stabilirea cotizațiilor de membru.
 4. Pot deveni toate persoanele juridice și fizice care doresc să susțină obiectivele ERA membrii susținători. Acești membri nu au drept de vot. Cotizația minimă de membru este aprobată de Adunarea Generală.
 5. Persoanele fizice care au prestat servicii remarcabile preocupărilor ERA pot deveni membri de onoare.
 6. Pot deveni președinți și vicepreședinți ai asociației, care au prestat servicii deosebite asociației presedinti de onoare.
 7. Calitatea de membru în sensul paragrafelor 1-3 necesită o cerere scrisă. Înainte de admiterea unui membru, clubul sau cluburile membre din aceeași țară trebuie să fie audiate. Adunarea Generală decide asupra cererii după examinarea de către Consiliu.
 8. Membrii susținători sunt acceptați după o cerere scrisă a Consiliului.
 9. Membrii de onoare și președinții sunt aleși de Adunarea Generală la propunerea Consiliului. Membrii pot sugera persoane potrivite consiliului.

Dacă doriți să deveniți membru al ERA, vă rugăm să contactați Secretariatul ERA. Vedeți informațiile de contact în partea de jos a acestui site web.