Certificare ERA Green Trails

foto de sus: Mikaela Videll

Introducere

European Green Deal are relevanță pentru provocările și obiectivele asociate turismului în aer liber în Europa. Green Deal este o foaie de parcurs cuprinzătoare și un set de inițiative politice introduse de Uniunea Europeană (UE) pentru a aborda schimbările climatice, a promova sustenabilitatea și a tranziției către o economie mai ecologică. Prin alinierea activităților noastre la obiectivele și principiile Pactului ecologic european, ERA ne poate spori rolul în promovarea turismului durabil în aer liber și poate contribui la obiectivele mai ample de durabilitate stabilite de UE. 

În centrul misiunii ERA este susținerea practicilor durabile în turismul în aer liber.
Angajamentul ERA față de dezvoltarea durabilă a traseelor ​​oferă drumeților oportunități de neegalat de a se scufunda în cele mai uimitoare minuni naturale ale continentului. 
Turismul în aer liber în Europa este o tendință populară și în creștere. Mulți călători sunt atrași de peisajele diverse ale Europei, moștenirea culturală bogată și oportunitățile de activități în aer liber. 
Europa oferă o gamă largă de oportunități de turism în aer liber, inclusiv drumeții, ciclism, schi, observarea faunei sălbatice și sporturi de aventură.  

Explicație

De asemenea, a existat un interes din ce în ce mai mare pentru turismul durabil și ecologic, care implică adesea activități în aer liber. Călătorii caută experiențe care să le permită să se conecteze cu natura, să le reducă impactul asupra mediului și să sprijine comunitățile locale.

În timp ce turismul în aer liber aduce numeroase beneficii, cum ar fi creșterea economică, schimbul cultural și aprecierea naturii, poate pune, de asemenea, anumite provocări. 

Iată câteva probleme asociate cu creșterea turismului în aer liber: 

1. Impactul asupra mediului: Afluxul de turiști poate pune sub presiune ecosistemele fragile și resursele naturale. Activități precum drumețiile, campingul și conducerea off-road pot duce la degradarea habitatului, eroziunea solului, poluarea și perturbarea faunei sălbatice. 

2. Supraaglomerare: Destinațiile populare în aer liber pot deveni supraaglomerate, în special în timpul sezonului de vârf, ceea ce duce la aglomerație, cozi lungi și o experiență diminuată pentru vizitator. Supraaglomerarea poate duce, de asemenea, la creșterea nivelului de zgomot, a gunoiului și a conflictelor între turiști și comunitățile locale.

3. Tensiune de infrastructură: Creșterea rapidă a turismului poate pune sub presiune infrastructura existentă, inclusiv sistemele de transport, locurile de cazare și facilitățile precum toaletele și gestionarea deșeurilor. Infrastructura insuficientă poate duce la servicii inadecvate și la o scădere a experienței generale a vizitatorilor. 

4. Impacturi culturale: Creșterea negestionată a turismului poate duce la comercializarea culturilor locale, la erodarea practicilor tradiționale și la pierderea autenticității. Comunitățile locale se pot confrunta cu provocări, cum ar fi creșterea costurilor de trai, schimbări în ocupațiile tradiționale și conflicte legate de resurse.

5. Supraturism: Anumite destinații populare pot suferi de supraturism, unde volumul mare de vizitatori copleșește capacitatea de transport a zonei. Acest lucru poate duce la creșterea prețurilor, la degradarea infrastructurii locale și la un impact negativ asupra calității vieții rezidenților.

6. Practici nesustenabile: Unii turiști se pot implica în practici nesustenabile, cum ar fi lăsarea deșeurilor în urmă, deteriorarea florei și faunei sau angajarea în activități ilegale. Lipsa de conștientizare și comportamentul iresponsabil pot avea efecte negative de lungă durată asupra mediului și comunităților locale. 

Concluzie

ERA recunoaște că nicio organizație nu poate aborda singură provocările turismului durabil în aer liber. Încurajând colaborarea și parteneriatele, asociația ar dori să reunească organizații membre, organizații de turism, grupuri de mediu și organisme guvernamentale. Prin expertiză și resurse comune, ERA își maximizează impactul, contribuind la dezvoltarea unor politici și inițiative turistice coezive și durabile în întreaga Europă. 

ERA poate stabili linii directoare pentru trasee și programe de certificare care încurajează dezvoltarea și managementul durabil al traseului. Aceste orientări pot acoperi aspecte precum proiectarea traseului, semnalizarea, controlul eroziunii, gestionarea deșeurilor și măsurile de siguranță. Programele de certificare pot recunoaște și promova trasee care aderă la practici durabile, oferind drumeților asigurarea unor trasee responsabile și bine întreținute. 

Acesta este DE CE ERA vrea să implementeze certificarea ERA Green Trails. 

Aceste criterii pot servi ca bază pentru un sistem de certificare: 
durabilitatea mediului; Conservarea Patrimoniului Cultural și Cultural; Siguranță și accesibilitate; Comportamentul responsabil al vizitatorilor și implicarea comunității și impactul economic.

Sistemul de certificare dezvoltat de ERA ar putea implica un sistem de evaluare sau etichetare care să indice nivelul de respectare a acestor criterii pentru fiecare traseu.
Traseele care îndeplinesc un set predefinit de standarde ar putea primi o certificare sau o etichetă de la ERA, care indică angajamentul lor față de drumeții durabile și turism responsabil în aer liber.
Procesul de certificare poate implica autoevaluare de către managerii de traseu, inspecții la fața locului de către reprezentanții ERA și evaluări periodice pentru a asigura conformitatea continuă. 

Apeluri ERA

ERA intenționează să organizeze un webinar despre 22 noiembrie 2023 de la ora 17:00 CET pentru a informa și a discuta ideile și posibilele drumuri înainte ale ERA GREEN TRAILS.  

Vă rugăm să vă înscrieți la webinar AICI pentru a afla mai multe despre criteriile și nivelurile sistemului de certificare și pentru a discuta ideile. 

VREM SĂ DISCUȚĂM CU TINE ȘI ȚI AUDIM GOCEA!