Auditor ERA

Auditează conturile, raportează în scris Adunării Generale și face cerere la Adunarea Generală pentru descărcarea de gestiune a trezorierului și a Consiliului.

Dr. Michael Ermrich
Auditor

Deutscher Wanderverband, Germania