Športové fórum EÚ

ERA sa zúčastňuje EU SPORT FORUM 2019 v Buraceste.

Viac ako 400 účastníkov z mnohých športov na európskej a národnej úrovni.

Nadpisy a body záujmu fóra sú:

 • Doping v športe
 • Riadiace orgány športu dostatočne zohľadňujú práva a záujmy športovcov?
 • Ako môžu školy lepšie prispieť k podpore zdravého životného štýlu?
 • Úloha športových federácií pri podpore európskeho športu
 • Môže Európa stále priťahovať významné športové udalosti?
 • Aktuálne informácie o činnosti Európskej komisie
 • Sú športové práva v EÚ dostatočne chránené?
 • Prečo a ako by sa mal financovať ľudový šport.
 • Spravodlivosť v športe
 • Výzvy menej populárnych športov
 • Ako sa budú Európania v budúcnosti venovať športu?

Zanechať komentár