Záverečná konferencia o turistike na pobaltskom pobreží

V Estónsku sa 9. - 13. septembra 14 konala záverečná konferencia o turistike na pobreží Baltského mora a otvorenie E2019 v Pobaltí.

Konferencia „Záverečná konferencia o turistike v Baltskom mori a oficiálne otvorenie E9 v Pobaltí“ zhŕňala výsledky projektu Baltské pobrežné pešie túry - úspech a získané ponaučenia, ako aj to, kde stojíme v Európe, a podeliť sa o svoje skúsenosti. Výsledky - prvá diaľková turistická trasa je uznávaná a obľúbená pre turistov a prináša cennú spätnú väzbu a rady na zlepšenie.
Projektový tím pracuje na ďalších rozvojových nápadoch pre ďalšie diaľkové úseky na vývoj E9 na litovskej časti a E11 pre všetky 3 pobaltské krajiny. V spoločnosti európskych turistov je dôležité prehlbovať spoluprácu s ERA.

Zoznámte sa s kanálom YouTube pre pobaltskú turistiku.

Pozrite si tiež webovú stránku projektu.

Lovro Tacol zo Slovinska bol na turistike z Tallinnu a zúčastnil sa na konferencii

Turistická trasa Baltského pobrežia je súčasťou E-cesta E9 a môže byť nájdete tu.

13. septembra sa konala záverečná konferencia a 14. septembra sa na trase uskutočnila pešia túra.

13. september:

14th september

Tu si pozrite video zo dňa.