Online konferencia o pešej turistike Pan Baltic

Online konferencia o celobaltskej turistike 9. novembra 2021 oslávi úspech Baltských chodníkov (baltictrails.eu), ktoré spájajú Estónsko, Lotyšsko a Litvu s európskou sieťou turistických chodníkov ako súčasť trás. E9 (Baltská pobrežná turistika) a E11 (chodník Baltským lesom).

Na konferencii sa stretnú zainteresované strany, ktoré si vymieňajú skúsenosti s plánovaním, realizáciou, riadením a údržbou diaľkových cezhraničných turistických chodníkov. Hlavné prejavy predstavia skúsenosti z Pobaltia, Švédska a Nórska. Nasledovať budú prezentácie Pobaltské panelové diskusie zdôrazňovanie výziev a riešení v praktických aspektoch, ako je miestne prijatie a podpora, výhody a udržateľnosť diaľkových turistických chodníkov.