Systém hodnotenia (stupňovania) – dotazník

V Európe existuje mnoho rôznych systémov hodnotenia náročnosti trás, niekedy založených na veľmi odlišných metódach a kritériách. Jasná a harmonizovaná úroveň obtiažnosti medzi túrami je skutočnou výzvou: umožniť turistom všetkých úrovní informovane sa rozhodnúť o technickej a fyzickej úrovni plánovanej trasy.
Z tohto dôvodu by Francúzska federácia Ramblingu (FFRandonnée) s podporou ERA chcela vedieť o rôznych systémoch hodnotenia, ktoré existujú v Európe. Tieto výsledky by mohli byť podporou pre diskusie a workshopy s cieľom zabezpečiť užšiu spoluprácu medzi rôznymi európskymi partnermi na túto tému.

Tento prieskum je dostupný v troch jazykoch: English, French a German.

Uzávierka odpovedí je do 31. augusta 2022.