ERA má pri Rade Európy participatívny štatút

European Ramblers' Association (ERA) má od 11. októbra 2022 udelený participatívny status v Rade Európy.

و Konferencia medzinárodných mimovládnych organizácií (INGO) Rady Európy je zastupiteľským orgánom INGO s participatívnym štatútom pri Rade Európy. Slúži ako platforma, na ktorej môže občianska spoločnosť spolupracovať s Radou Európy pri dosahovaní jej cieľov. Podporuje tiež participatívnu demokraciu, aktívne občianstvo a slobodu združovania.

Informácie o podujatiach a novinkách z Konferencie INGO sú pravidelne zverejňované na webovej stránke (www.coe.int/ngo). Ďalšie zasadnutie Konferencie INGO sa bude konať od 24. do 26. apríla 2023.