3. konferencia ERA Trails and Paths

Foto: John Pucknell

Aktualizované 13-03-2024

EUROPEAN RAMBLERS' ASSOCIATION (ERA)
FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTR (FFRP)

v spolupráci s
EURÓPSKE ZDRUŽENIE HOROR (EUMA)

Dátum:
7. – 10. novembra 2024 v Paríži vo Francúzsku.

Miesto:
Hôtel CIS Paris Ravel, 6 Av. Maurice Ravel, 75012 Paríž, Francúzsko

Kľúčové témy:
1. Udržateľnosť a údržba chodníka
2. Klimatická odolnosť a infraštruktúra chodníkov

Cieľ:
Cieľom konferencie je podporiť spoluprácu medzi európskymi organizáciami trás, zdôrazňovať udržateľné postupy manažmentu trás, podporovať inkluzívnosť vo využívaní trás a ich správe. Konferencia poskytne organizáciám trás výbornú príležitosť nadviazať hodnotné spojenia, podporiť potenciálnu spoluprácu a partnerstvá, ktoré môžu zlepšiť implementáciu postupov udržateľného manažmentu trás a iniciatív zapájania členov. Zdieľanie osvedčených postupov a úspešných prípadových štúdií počas podujatia môže inšpirovať a motivovať organizácie trás, aby prijali inovatívne prístupy, čo povedie k rozvoju efektívnejších stratégií manažmentu trás a zapojenia členov.

Výsledky:
Cieľom konferencie je vytvoriť komplexný rámec pre trvalo udržateľný manažment trás a zapojenie členstva s dôrazom na inkluzívnosť a spoluprácu medzi európskymi turistickými organizáciami. Výstupný dokument bude predložený Komisii EÚ a Rade Európy (Komisia dohovoru o krajine a EPA).

Program konferencie:
Vo štvrtok, 07.11. Príchod účastníkov
Piatok, 08.11. Pracovný deň (prednášky)
Sobota, 09.11. Pracovný deň (prednášky, diskusia)
Organizovaná návšteva olympijského areálu
V nedeľu, 10.11. Záverečný výstup 3. konferencie ERA
Závery konferencie
Odchod

Všeobecné poznámky:

  • Oficiálnym jazykom konferencie je angličtina
  • Pre ďalšie informácie o zasielaní príspevkov môžu autori, ktorí majú záujem, kontaktovať: secrerariat@era-ewv-ferp.com
  • Počet listov je obmedzený
  • Čas prezentácie autora bude obmedzený
  • Počet účastníkov (40 osôb) je obmedzený
  • Zborník so závermi bude dostupný v elektronickej forme
  • Konferenčný poplatok: 200 €/os. (vrátane stretnutia, ubytovania, stravovania počas stretnutia, programu)

Ste vítaní kontaktujte kanceláriu ERA ak máte nejaké problémy alebo nápady na konferenciu.