ERA Newsletter č. 1-2024

Spravodajca ERA č. 01/2024 zahŕňa zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na schválenie ústavy ERA, zasadnutie predstavenstva ERA vo Francúzsku, kde sa diskutuje o strategických plánoch a projektoch, … Čítaj viac

Zachovanie kultúrneho dedičstva: Advokácia ERA pre cezhraničnú chôdzu v Európe

Európska asociácia turistov (ERA) zohráva významnú úlohu pri presadzovaní práv a tradícií spojených s prekračovaním hraníc v rámci európskych krajín. Jedným z kľúčových zameraní ERA je… Čítaj viac