Koróna

Rôzne krajiny v Európe otvárajú svoje hranice s inými krajinami. To dáva príležitosť podniknúť cezhraničnú turistiku.
ERA sa vás bude snažiť informovať tu o možnostiach túr v iných krajinách v roku 2020 počas obdobia koróny.