Vážení priatelia a priaznivci,

Európska asociácia turistov (ERA) sa venuje propagácii a zachovaniu starovekého umenia chôdze a turistiky v celej Európe.

peších turistov v údolí Lauzanier

Veríme, že spoznávanie našej prírodnej krajiny pešo je dobré nielen pre naše fyzické zdravie, ale aj pre našu duševnú a duchovnú pohodu.

Spoliehame sa na štedrosť našich podporovateľov, aby sme pokračovali v našej dôležitej práci pri vytváraní a udržiavaní turistických chodníkov, podporovaní zodpovedných outdoorových aktivít a presadzovaní trvalo udržateľných praktík cestovného ruchu.

Váš dar, bez ohľadu na to, aký je veľký alebo malý, nám môže pomôcť dosiahnuť naše poslanie.

V ERA sme sa zaviazali dodržiavať najvyššie štandardy dodržiavania predpisov a zodpovednosti. Vaša dôvera je pre nás nevyhnutná a chceme, aby ste plne dôverovali svojmu rozhodnutiu darovať. Tu sú opatrenia na dodržiavanie predpisov, ktoré dodržiavame:

  1. Súlad s právnymi predpismi: ERA dodržiava všetky príslušné miestne, národné a medzinárodné zákony a nariadenia týkajúce sa darcovstva a charitatívnych organizácií.
  2. transparentnosť: Pri našich finančných operáciách zachovávame transparentnosť. Môžete sa dostať do našich finančných správ, aby ste videli, ako sa vaše dary využívajú na podporu našich projektov a iniciatív.
  3. Ochrana dát: Rešpektujeme vaše súkromie a dodržiavame zákony na ochranu údajov. S vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza nanajvýš dôverne a používajú sa iba na účel, na ktorý boli poskytnuté.
  4. Finančná zodpovednosť: ERA sa pravidelne podrobuje finančným auditom, aby sa zabezpečilo riadne finančné hospodárenie a zodpovednosť.

Ďakujeme vám za vašu podporu, ktorá nám pomáha propagovať krásu a dôležitosť chôdze a turistiky v Európe.

Ak chcete prispieť, prosím poslať e-mail na sekretariát a povedzte, že chcete darovať.
Vykonajte bankový prevod na adresu:

Commerzbank Kassel
Názov účtu: Europäische Wandervereinigung eV
IBAN: DE65 5204 0021 0298 2478 00
BIC kód/SWIFT: COBADEFFXXX

S pozdravom, Európska asociácia turistov (ERA)