Certifikáty E-paths

Chodci, ktorí ocenili ERA a ktorí vynikajúcim spôsobom využili E-chodníky, môžu získať certifikát.

V roku 2020 nasledujúci chodci vynikajúcim spôsobom využívali elektronické cesty a splnili pravidlá potrebné na získanie certifikátov o elektronických cestách.

Osvedčenie 1:
Rovnakou cestou E sa musí prejsť v 3 rôznych krajinách, s minimom 50 km v každej krajine, ktoré musia byť absolvované do 3 po sebe nasledujúcich rokov:
Detlef Körner, D
Ulrich Link, D
Marleen Tonissen, NL

Rob Vaessens, NL
Boudewijn Blom-Hertbeek, NL


Osvedčenie 2:
Ocenenie sa udeľuje osobe, ktorá prešla najmenej 6 rôznymi cestami typu E, v priebehu 3 po sebe nasledujúcich rokov je minimálna hodnota 20 km na jednu prechádzku:
Boudewijn Blom-Hertbeek, NL
Bernd Przygoda, D

Blahoželáme! Všetci ostatní záujemcovia o chodidlá na e-chodníky sa môžu prihlásiť. Pls. tu skontrolujte podmienky.