E12 v Taliansku

E12 je v štádiu rozpracovanosti a značenie trasy ešte nie je dokončené.

Prečítajte si viac tu na webových stránkach FIE. (na preklad použite Google Crome)

Sicília

Určité označovacie úseky boli vytvorené najmä v oblasti týkajúcej sa Etny, od „Rocche di Argimusco“ po „Piano dei Grilli“.

Pre úsek od „Piano dei Grilli“ po „Capo Passero“, najjužnejší bod E12, bola na trase vykonaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá však bohužiaľ stále neexistuje.
Všeobecne neexistujú oficiálne dokumenty pre celú časť, pretože práce vykonávajú dobrovoľníci a že v tom čase neexistujú žiadne hospodárske zdroje na podporu prác, ktoré je potrebné vykonať na dokončenie prác potrebných na uskutočnenie práce. E12 na Sicílii je skutočne „pochôdzna“.
Ďalšie informácie o útočiskovej sekcii „Rocche di Argimusco“ - „Piano dei Grilli“ získate na adrese:

pre sekciu „Rocche di Argimusco“ združenie „Sicílsky zelený šport“ na e-mailovej adrese infosegreteriasgs@gmail.com

pre sekciu „Rifugio Piano dei Grilli“, združenie „Etna a okolie“ na e-mailovej adrese info@etnaedintorni.it