ERA 53. konferencia v Dánsku

53. konferencia sa konalo od 29. septembra do 2. októbra v Konventum – konferenčnom centre v Helsingør. Na perfektne pripravenom podujatí sa zúčastnilo 63 delegátov z 24 krajín. Veľká vďaka patrí Dansk Vandrelaug, najmä Anna-Kathrine Hauborg, Camilla Dam, Steen Malmlin a Grethe Aagaard. Aj napriek daždivému počasiu sa oplatilo navštíviť okolie podujatia: mesto Helsingør alebo Helsingørské lesy, exkurzie vždy končili v útulnej kaviarni.
Konventum ponúkalo široké možnosti pre diskusie a rozhodnutia rady ERA, pracovných skupín a tiež valného zhromaždenia.

Témy prezentované počas piatkových Know-How stretnutí ukázali veľký rozsah aktivít ERA:

Prezident ERA Boris Mićić privítal na valnom zhromaždení zástupcov partnerov ERA: Andreasa Aschabera (EUMA) a Karmen Nahberger (Wandermagazin) a čestných prezidentov ERA Lis Nielsen, Jana Havelku, Ingemunda Hägga a Aloysa Steppuhna. Audítor ERA Michael Ermrich bol opätovne zvolený na ďalšie 4-ročné obdobie. Boli predložené plány stratégie ERA na rok 2023 a boli schválené činnosti rady ERA na rok 2021. Po vylúčení dvoch organizácií a odchode dvoch organizácií má ERA po novom 62 členov v 33 európskych krajinách.

53. konferencia ERA dopadlo to veľmi dobre a všetci sa tešíme stretnutie v roku 2023 opäť v poľskej Ilawe.


Fotografie z konferencie: