#ERA koná spoločne

Dnes ERA zorganizovala virtuálne stretnutie s našimi členskými organizáciami na tému Klimatické zmeny.

Uskutočnili sa brífingy o tom, ako môžeme spoločne konať, aby sme znížili dôsledky klimatických zmien.

Všetci sme súhlasili s používaním hashtagu #ERAacttogether, keď informujeme alebo riešime témy v rámci klimatických zmien. Môžu to byť témy ako záplavy, požiare v prírode, prechádzky v meste, prechádzky v práci atď.