Európsky deň chôdze

ERA iniciovala tento spôsob zviditeľnenia sa pri chôdzi po celej Európe.

Poďme spoločne propagovať, organizovať a venovať naše akcie na prvá sobota z Európsky týždeň športu, ktorá sa koná každoročne od 23. do 30. septembra.

ERA vyzýva členské organizácie, aby v tento deň organizovali lokálne prechádzky.

Prosím, použite hashtagy #beactive na #europeanwalkingday na sociálnych sieťach na propagáciu prechádzok.