Získajte najnovšie aktualizácie a novinky z European Ramblers Association prihlásením sa na odber nášho newslettera!

ERA vydáva bulletiny členským organizáciám a zainteresovaným stranám. Informácie v informačných vestníkoch sú aktuálne a relevantné informácie pre organizácie a členov.

Bulletiny vychádzajú v 3 jazykoch: angličtine, nemčine a francúzštine.


Prečítajte si najnovšie informačné vestníky tu

V newsletteri si môžete preložiť anglický newsletter do vášho preferovaného jazyka:


Odoslať

Získajte najnovšie správy z ERA priamo vo vašej doručenej pošte

Môžeš predplatiť k spravodajom tu:


odhlásiť

Ak chcete odhlásiť bulletinu, jeho odber môžete zrušiť v dolnej časti konkrétneho bulletinu alebo ho môžete odhlásiť tu: