Staňte sa členom

organizácie sa môže stať členom ERA.

Existujú rôzne kategórie počet členstiev:

  • Plnoprávni členovia
  • Pridružení členovia
  • Pridružení členovia
  • Podporujúcich členov
  • Čestní členovia a prezidenti

Všetko legálne a prirodzené osobnosti ktorí chcú podporiť ciele ERA sa môžu stať podpornými členmi. Títo členovia nemajú hlasovacie právo.

Ak sa chcete stať členom ERA, kontaktujte prosím sekretariát ERA. Kontaktné informácie nájdete v spodnej časti tejto webovej stránky.