Európska asociácia turistov má sieť partnerov, ktorí podporujú naše poslanie. Viac informácií o našich partneroch nájdete nižšie:

Pozrite sa na udalosti s našimi partnermi

Pozrite si najnovšie správy týkajúce sa našich partnerov


European Ramblers Association má rád dobré partnerstvá.
Našich partnerov nájdete nižšie:


ERA je členom týchto organizácií: