Buďte aktívni na E-cestách

#beactive na #epaths Európsky týždeň športu sa koná každý rok od 23. do 30. septembra pomocou hashtagu #beactive. ERA vás povzbudzuje, aby ste v rámci #beactive kráčali po E-cestách.

Eurorando 2021

Eurorando 2021

Eurorando 2021 sa má konať v rumunskom Sibiu v septembri 2021.

Eurorando 2021-22

Eurorando 2021-22 je multi-podujatie, kde vám odporúčame usporiadať prechádzky vo vašej domovskej krajine pod heslom PRIATEĽSTVO.

Európske dni zimných vychádzok

Zimné turistické dni v Rakúsku sa uskutočnia 10. - 13. marca 2022. Ďalšie budú nasledovať neskôr.

Eurorando 2022

Eurorando sa uskutoční tiež v roku 2022