Mimoriadne valné zhromaždenie

Mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané online na 14. februára 2024 z dôvodu písomnej žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia ¼ riadnych členov ERA vo veci nového schválenia stanov ERA.

ERA bola informovaná daňovým úradom v nemeckom Kasseli, že niektoré vyhlásenia v našej ústave nie sú v súlade s pravidlami pre udelenie štatútu charity. Navrhli zmenu, ktorú ERA pripravila spolu s nemeckým daňovým poradcom.

    Návrh na dokončenie ústavy ERA sa odvolával priamo na ústavu v jej právne záväznom (nemeckom) znení predloženom nemeckému registrovému súdu. Tieto zmeny sa zodpovedajúcim spôsobom prejavili aj v prekladoch do ďalších dvoch jazykov.

    Kancelária ERA očakáva registráciu schválenej ústavy aktualizovanú v priebehu nasledujúcich týždňov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia sú k dispozícii tu.