Európska asociácia turistov (ERA) bola založená v Nemecku v roku 1969. Dnes túto zastrešujúcu organizáciu tvorí viac ako 60 peších organizácií z viac ako 30 európskych krajín. Tieto organizácie majú spolu 3 milióny individuálnych členov.
Väčšina členských organizácií má dlhoročné skúsenosti s organizovaním a vytváraním podmienok na uľahčenie chôdze (značenie ciest, stavba chát a pod.) a so zabezpečovaním aktivít pre členov. Niektoré z nich existujú už viac ako sto rokov (najstaršie viac ako 150 rokov).


Doska

Pracovné skupiny

Kontrolór

Členovia

Dokumenty na stiahnutie

Nadácia


štatistika


archív