Vylúčenie zodpovednosti

Európska asociácia hazardných hráčov (ERA) nebude zodpovedná za akékoľvek nároky alebo škody vyplývajúce z použitia informácií získaných na tejto webovej stránke. ERA nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah alebo platnosť autorských práv týkajúcich sa akejkoľvek stránky dosiahnutej prostredníctvom tejto stránky. ERA nezodpovedá za nehody, záchrany, zranenia alebo straty na životoch v dôsledku použitia informácií na akejkoľvek stránke dosiahnutej prostredníctvom tejto stránky.


Impressum:

Vydavateľ a autorské práva:
Európska asociácia hazardných hráčov
Europäische Wandervereinigung eV
Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
(priečinka: ERA-EWV-FERP)

Kleine Rosenstr. 1-3
34 117 Kassel
Nemecko
e-mail:
secretariat@era-ewv-ferp.com
Internet:
www.era-ewv-ferp.com

President:
Boris Mićić


Kancelária prezidenta:
Europäische Wandervereinigung eV
Prusíkova 2577
155 00 Praha 5
Česká republika
Telefón: + 420 777 166 998
Skype: era.sekretariát

Štatút:
Registrované združenie (eigetragene Vereinigung)
Registrácia: VR 5601, Vereinsregister Kassel

Obsahový management:
Steen Kobberoe-Hansen
Jana Harnochová

Nie sme zodpovední za obsah tretích strán, na ktorý odkazujeme.

Copyright:

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom stránky podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Na duplikáciu, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh použitia nad rámec autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto stránky sú povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie.

Ochrana dát:

Používanie webových stránok Európskej asociácie tulákov je všeobecne možné bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Ak si dotknutá osoba želá využiť špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov.
Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

súkromia

Rovnako ako § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Prevádzkovatelia týchto stránok brať na ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Liečime Vaše osobné údaje dôverne av súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a zásad ochrany osobných údajov.

Naše webové stránky môžete spravidla používať bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa na našej webovej stránke zhromažďujú osobné údaje (napr. Meno, adresa alebo e-mailová adresa), vždy sa to vykonáva dobrovoľne, pokiaľ je to možné. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.

Podotýkame, že prenos dát cez internet (napr komunikácia prostredníctvom e-mailu) môžu mať bezpečnostné medzery. Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán je nemožné.

kontakt

Ak ste nám poslať prostredníctvom kontaktného formulára žiada o informácie z dopytového formulára vrátane zadania, kde sú kontaktné údaje uchovávané pre spracovanie žiadosti a v prípade nadväzujúcich otázok s nami. Tieto údaje nebudú zverejnené bez vášho súhlasu ďalej.

šifrovanie SSL

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an as als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http: //” auf “https: //” wechselt und dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Ak je povolené šifrovanie SSL, dáta, ktoré ste nám poskytli nedá čítať tretími stranami.