Cena ECO

Toulky sú veľmi ekologickou aktivitou. Ľudia, ktorí sa túlajú, sú si vedomí svojho okolia a vedome sa snažia rešpektovať životné prostredie. Turistické združenia pomáhajú znižovať negatívne účinky preplnených chodníkov vyznačením nových chodníkov a poskytovaním ďalších užitočných zariadení.

Európska asociácia turistov (ERA) bola založená v roku 1969 s cieľom zjednotiť federácie a združenia turistov z celej Európy. ERA povzbudzuje tieto skupiny, aby konali zodpovedne voči životnému prostrediu, získali uznanie a podporovali zmysel pre tímovú prácu medzi svojimi členmi.

Ciele ERA sú:

  • Rozvoj chôdze s ohľadom na životné prostredie – vybudovanie a údržba siete cezhraničných chodníkov 
  • Ochrana a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva – akcia na zachovanie alebo sprístupnenie pešej chôdze vo vidieckych oblastiach – implementácia praktických informácií o bežnom pohybe smerom k členským združeniam ERA – výmena medzi turistami na posilnenie vzájomného porozumenia medzi európskymi občanmi

 V spolupráci so svojím partnerom, nadáciou GDF SUEZ, ERA v rokoch 2011 až 2014 vytvorila súťaž s cieľom oceniť snahy európskych turistov, ktoré podporujú ochranu životného prostredia a životne dôležité chodníky pre trvalo udržateľný rozvoj.