Cena ECO

Toulky sú jednou z najekologickejších aktivít. Turisti totiž prírodu vnímajú vedome a riadia sa túžbou rešpektovať krajinu. Turistické združenia značením chodníkov a mnohými ďalšími vymoženosťami do určitej miery prispievajú k predchádzaniu následkov nadmernej návštevnosti chodníkov.

 Európska asociácia turistov (ERA), založená v roku 1969, zahŕňa tieto federácie a/alebo združenia turistov v Európe a umožňuje im konať s ohľadom na životné prostredie, získať uznanie a rozvíjať medzi svojimi členmi tímového ducha. .

 Ciele ERA sú:

  • Rozvoj chôdze s ohľadom na životné prostredie – vybudovanie a údržba siete cezhraničných chodníkov 
  • Ochrana a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva – akcia na zachovanie alebo sprístupnenie pešej chôdze vo vidieckych oblastiach – implementácia praktických informácií o putovaní smerom k členským združeniam ERA – výmena medzi turistami na posilnenie vzájomného porozumenia medzi európskymi občanmi

 Práve v tomto kontexte a v spojení so svojím partnerom – nadáciou GDF SUEZ – má ERA za cieľ v rokoch 2011 – 2014 vyhlásiť súťaž na odmeňovanie iniciatív európskych turistov v prospech ochrany životného prostredia a chodníkov, ktoré sú významné pre trvalo udržateľný rozvoj atď...